PRO HUMANITAS

Projekty

Fundacja aktualnie realizuje następujące projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

 

1. "Zajęcia Terapeutyczno-Integracyjne lekiem dla osób ze schorzeniami psychicznymi"

   (POKL.07.03.00-30-022/08), realizowanego w okresie 01.11.2008-30.04.2009,

   Głównym celem projektu jest aktywna integracja osób niepełnosprawnych ze schorzeniami psychicznymi

   zamieszkałych w obszarach wiejskich z powiatu śremskiego.

 

2. "Warsztaty Psychologiczno-Zawodowe kołem ratunkowym dla osób niepełnosprawnych zagrożonych

  wykluczeniem  społecznym" (POKL.07.02.01-30-005/08),

  realizowanego w okresie 01.01.2009-31.12.2010,

  Głównym celem realizowanego projektu jest kompleksowe działanie mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniu

  wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych w powiatach: śremskim, średzkim, jarocińskim, gostyńskim i

  kościańskim.

 

W okresie 01.05.2009-31.07.2009 będzie realizowany projekt pt. "Sesje wyjazdowe kluczem do integracji osób

niepełnosprawnych" (POKL.07.03.00-30-025/08).

Głównym celem projektu będzie aktywna integracja osób niepełnosprawnych z obszarów wiejskich powiatu

śremskiego realizowana poprzez udział w trzech kilkudniowych sesjach wyjazdowo-integracyjnych do znanych i

ciekawych miejsc w Polsce.